De verenigde bewoners van de kades van de Kop van Oost en het Eemskwartier hebben de gemeente laten weten niet bij te zijn met de voorgenomen aanleg van een fietsbrug. De fietsbrug, te plaatsen tussen Oosterhavenbrug en Berlagebrug, moet zorgen voor een betere fietsverbinding tussen Meerstad en de binnenstad. In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners van het Eemskanaal ZZ en de Kaaij hun zienswijze gegeven op het plan, dat onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma fiets 2019-2022.

Wat de bewoners vooral dwarszit, is dat het gaat om een brug op maaiveldhoogte. Dat betekent immers dat de brug omhoog moet voor vrijwel elk vaartuig dat van Eemskanaal naar Oosterhaven wil of omgekeerd. Gezien de drukte op het vaarwater is de verwachting dat dit tot veel overlast zal leiden op zowel het water als voor de directe omgeving. Ook denken de bewoners dat de gemeente te optimistisch is over de kosten voor de brug, die worden begroot op 4 miljoen euro. Zij roepen de gemeente op voorlopig af te zien van de plannen voor de fietsbrug.