Bewoners van de kadewoningen van de Kop van Oost en het Eemskwartier hebben de gemeente laten weten dat zij niet blij zijn met de plannen voor het betonbos. Dit bosrijke gebied aan de overzijde van het water, momenteel gebruikt als 'groene vrijstaat', staat op de nominatie als nieuw woongebied. Dat betekent dat alle bomen tegen de vlakte zullen gaan. De bewoners waren juist in de veronderstelling dat de gemeente de ecologische waarde van het bos als uitgangspunt zou nemen voor de herinrichting. Het argument voor de kap is dat de bomen onveilig zijn: door de harde ondergrond zouden ze makkelijk kunnen omvallen.

De bewoners maken bezwaar tegen deze conclusie en wijzen erop dat de gemeente tot nu toe weinig aandacht voor het gebied heeft gehad. Bovendien achten ze de plannen in strijd met de groene visie die het kersverse college heeft neergelegd. De gemeente wordt dan ook opgeroepen terug te keren naar de eerdere visie die wel uitging van behoud van flora en fauna in het betonbos. De bewoners van de kade zijn al langere tijd in gesprek met de gemeente over de plannen voor de herinrichting van de Eemskanaalzone. Basis daardoor is een nieuwe 'watervisie'. Eerder tekenden de VvE's van Kop van Oost en Eemskwartier vergeefs protest aan tegen de kap van 40 volwassen bomen achter de Mediamarkt.