Het gezamenlijk protest van de besturen van de VVE's Kop van Oost en Eemskwartier tegen de kap van zo'n 40 bomen aan het Sontplein heeft resultaat gehad. Op basis van de 'zienswijze' van de besturen heeft de gemeente besloten bij de herinrichting van het Sontplein aanmerkelijk grotere nieuwe bomen te planten dan de bedoeling was. Onderdeel van het masterplan Sontplein, gericht op een uitbreiding van het winkelbestand inclusief verbeterde infrastructuur, is een 'ring' van enkele tientallen bomen die begint bij de McDrive en via de omtrek van het Sontplein en om de Mediamarkt heen weer uitkomt bij de achterzijde van de KFC. In plaats van de beoogde 4 meter hoogte, zullen nu bomen worden geplant van zo'n 10 meter hoogte. De bomen komen daardoor ruim boven de bebouwing van het Sontplein uit.

De gemeente heeft wel besloten de kap van het veertigtal 40 bomen op het stuk tussen de Ikea en de achterzijde van de Belga en de Mediamarkt door te zetten. Het gaat om gezonde bomen van ca. 40 meter hoogte, die moeten wijken voor een parkeerplaats. Volgens de gemeente zijn er anders te weinig parkeerplekken beschikbaar op piekmomenten in het uit te breiden winkelgebied. De besturen van de VVV's Kop van Oost en Eemskwartier bespreken momenteel of zij tegen de verleende kapvergunning in bezwaar willen gaan. Daarmee wordt overigens de kap niet stilgezet: dat kan alleen via een gerechtelijke procedure. In 2019 wordt overigens ook de rij populieren achter de KFC gekapt. Reden is dat deze aan het einde van hun levenscyclus zijn.