De gemeente heeft grootse plannen met de Eemskanaalzone, ruwweg het gebied tussen de Oosterhaven en Meerstad. Tussen het Damsterdiep en de Sontweg komt ruimte voor 1.000 tot 2.000 woningen. Ook wil de gemeente een betere route creëren voor fietsers, wandelaars en automobilisten tussen de stad en Meerstad. Dat is te lezen in de ontwikkelstrategie 'Eemskanaalzone: Stad aan het water', die het college van B&W voor de zomer vrijgeeft voor inspraak.

Met de plannen wil de gemeente 'de Eemskanaalzone teruggeven aan de stad'. Ook wil het college de druk op de binnenstad verminderen door meer met oostelijke gebied te doen. Voorts is het de bedoeling dat met de nieuwe plannen meer 'een stad aan het water' wordt.

Het college wil beginnen met een stedenbouwkundig plan met koop- en huurwoningen voor de zone tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, de locaties van de brandweer, de bereden politie en de containerterminal. Bestaande industriële gebouwen als de EMG Silo en de Cova schoorsteen krijgen een belangrijke rol in de herontwikkeling. Onderdeel van de plannen is een extra fiets- en voetgangersbrug over het Eemskanaal. Naast dit gebied omvat de ontwikkelstrategie ook de Scandinavische Haven, het bedrijvenpark Driebond en het slibdepot.

De ontwikkelstrategie 'Eemskanaalzone: Stad aan het water' wordt vier weken vrijgegeven voor inspraak. Daarnaast gaat de gemeente informatiebijeenkomsten organiseren voor omwonenden en betrokkenen.