Verschillende binnenvaartschippers en bewoners hebben protest aangetekend tegen de plannen van de gemeente om het Eemskanaal aan te wijzen als ligplaats voor woonschepen. Het gaat om 8 ligplaatsen nabij de Kop van Oost, tussen de Oosterhavenbrug en de Berlagebrug. De plannen zijn een mogelijke uitkomst van het verminderen van het aantal ligplaatsen in de Diepenring. Deze zou volgens de nieuwe Watervisie van de gemeente Groningen een meer algemene bestemming moeten krijgen. Volgens de laatste stand van zaken zou de noordzijde van het Eemskanaal bestemd moeten blijven voor vrachtboten en hotelboten, en de zuidzijde voor woonboten. Het gaat daarbij om 4 plekken voor de Kop van Oost, te realiseren vóór 2025 en 4 ter hoogte van de brandweer ná 2025. Een deel van de bewoners van de Kop van Oost en van het Eemskwartier is niet gelukkig met deze plannen. Zij vrezen voor een achteruitgang van het gebied en hebben zich verenigd om tegen de plannen te protesteren. De bezwaren moeten aan de orde komen bij de behandeling van de Watervisie in de gemeenteraad, gepland in de raadscommissie Ruimte en Wonen van 7 maart 2018.