De Groninger gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen voor het tegenover de Kop van Oost gelegen Sontplein. In dit zogeheten Masterplan Sontplein geeft de gemeente aan hoe zij het plein de komende jaren wil inrichten. Zij heeft het gebied aangewezen als dé locatie voor grootschalige detailhandel. Dat wil zeggen: winkels die met een oppervlakte van tenminste 1500 m2 te groot zijn voor de binnenstad, en die worden bezocht voor 'een gerichte aankoop' (in plaats van alleen rondkijken). Winkelaanbod dat in de binnenstad is te vinden (zoals schoenen- of modezaken en juweliers), mag er nadrukkelijk niet komen. Meer wordt gedacht aan 'try and buy', waarbij bijvoorbeeld sportproducten direct kunnen worden uitgetest in de winkel.

Om het winkelbestand te kunnen uitbreiden, is nieuwbouw mogelijk. Deze zal zich vooral concentreren langs de Europaweg. Ook moeten meer bomen het gebied aantrekkelijker maken. Voorts moet er voldoende parkeergelegenheid blijven. De verwachting is dat de drukte op het plein flink zal toenemen. Om dit in goede banen te leiden, wordt de rijroute op en rond het Sontplein aangepast. Zo wordt de verbinding met de Sontweg waarschijnlijk veranderd tot inging, terwijl auto's het terrein elders moeten verlaten.

Het aangrenzend woongebied (zoals de Kop van Oost) wordt niet genoemd in het plan. Wel wordt 'het groen versterkt' tussen Sontplein en Sontweg, wat waarschijnlijk meer bomen en planten betekent. Ook moeten winkelgevels die zichtbaar zijn buiten het Sontplein aan bepaalde regels voldoen. Dit zogeheten 'beeldkwaliteitsplan' is onderdeel van de planvorming, en geeft bijvoorbeeld aan dat een gebouw liefst één felle kleur moet hebben met één helder logo (zie Ikea). Pastelkleuren zijn niet toegestaan.