Bewoners van Kop van Oost kunnen een parkeerplek kopen voor 20.000, - euro. Enkele kopers van goedkope appartementen vinden dit te duur. Zij hadden verwacht in aanmerking te komen voor een parkeervergunning op straat en claimen dat deze mogelijkheid hen bij de koop is voorgehouden.

 

Inpandig

Verschillende fracties vonden dat de gemeente hiervoor een oplossing moest zoeken.  “De gemeente wist al in 2006 dat er inpandig geparkeerd moest worden. Daarover is niet duidelijk genoeg gecommuniceerd.”, aldus Jetze Luhoff van D66. Maar volgens wethouder Karin Dekker stond in alle publicaties en folders dat parkeren op privaat terrein zou plaatsvinden.

Schrijnende gevallen
Het college deed de toezegging dat zij voor schrijnende gevallen een oplossing zou zoeken. Het gaat om bewoners die aannemelijk kunnen maken dat zij   door de gemeente verkeerd zijn geïnformeerd over de parkeersituatie rond Kop van Oost. Na die toezegging gingen alle fracties, met uitzondering van het CDA, akkoord met het invoeren van betaald parkeren.

Oplossing
Het CDA wil een algemene oplossing voor bewoners die geen parkeerplek kunnen kopen. Gedupeerde bewoners kunnen zich bij verkeerswethouder Karin Dekker melden. De wethouder zal begin volgend jaar in de raadscommissie Beheer en Verkeer rapporteren hoeveel aanvragen er zijn gedaan en hoe die zijn afgehandeld.