De VvE-besturen van de Kop van Oost en het Eemskwartier hebben in november een gezamenlijke vergadering georganiseerd. Doel was nader kennismaken, informatie uitwisselen en kijken of en waarin we in de toekomst samen in kunnen optrekken. Het Eemskwartier kent momenteel drie VvE's, voor elk appartementencomplex één. Van alledrie de 'Dokken' (zoals de complexen heten) was een vertegenwoordiging aanwezig. Afgesproken is elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onze woonomgeving en waar nodig te kijken of deze gezamenlijke actie vragen. Het idee hierachter is dat we 'samen sterker staan',  bijvoorbeeld richting gemeente of ondernemers in de omgeving. Ook organiseren we vanaf nu tenminste eens per jaar een bestuursvergadering met alle VvE's.

Aanleiding voor de kennismaking was het reeds gezamenlijk optrekken van de VvE's richting de gemeente om de kap van 40 bomen aan het Sontplein te voorkomen. De actie had tot gevolg dat de gemeente aanzienlijk grotere bomen plant bij de herinrichting van het Sontplein dan de bedoeling was. Op 11 december volgt nog een hoorzitting waarin de gezamenlijke VvE's hun zegje over de kwestie mogen doen. De verwachting is niet dat de kap daarmee wordt voorkomen, aangezien de kapvergunning reeds is verleend. De VvE's willen in elk geval nog eens inbrengen dat ingrepen in het winkelgebied ook raken aan onze woonomgeving, en vragen de gemeente hier voortaan meer rekening mee te houden.