De VVE-besturen van de Kop van Oost en het Eemskwartier hebben gezamenlijk protest aangetekend tegen de voorgenomen bomenkap aan het Sontplein. Het gaat om 37 volwassen exemplaren tussen de Ikea en de achterzijde van de Leen Bakker, Belga en Mediamarkt. De bomen moeten wijken voor een parkeerplaats die deel uitmaakt van de herinrichting van het Sontplein.

In september 2017 stemde de raad in met het ‘Masterplan Sontplein’. Doel daarvan is het winkelbestand in dit gebied, specifiek gericht op grootschalige detailhandel, uit te breiden en de omgeving hierop aan te passen, onder meer door investeringen in aantrekkelijkheid en bereikbaarheid. Naar nu bekend is geworden, maakt de genoemde bomenkap hiervan deel uit. Bedoeling is op de betreffende plek een parkeerplaats in te richten als uitloopmogelijkheid bij piekmomenten in het winkelgebied.

De VVE's hebben het college van b&w in een zienswijze laten weten zeer kritisch te staan tegenover de voorgenomen kap. Aan parkeerplaatsen is geen gebrek in de directe omgeving, terwijl het groen juist onder druk staat. Gevraagd wordt oog te houden voor het woongebied dat de omgeving Sontplein óók is, en van de bomenkap af te zien.

De samenwerking in het protest is aanleiding voor de VVE's van de Kop van Oost en het Eemskwartier binnenkort nader kennis te maken. Door uitwisseling en samen optrekken hopen beide VVE's sterker te staan, bijvoorbeeld richting de gemeente of het bedrijfsleven in de omgeving.