Per augustus 2017 zijn er nieuwe containers geplaatst bij de Kop van Oost, tussen Het Hout en de Oosterhavenbrug. Het gaat om een container voor glas en één voor karton. Deze zijn geplaatst door de gemeente in het kader van het afvalbeheerplan 2016–2020 Groningen. De gemeente streeft naar verbetering van de scheiding van herbruikbare stromen als glas, papier, textiel etc. Daartoe wordt in 2017 het aantal brengpunten (locaties met openbare glas,- papiercontainers e.d.) sterk uitgebreid. Gekeken is naar de bestaande spreiding van brengpunten. Dichtbij de Kop van Oost was tot nog toe geen brengpunt aanwezig. In verband met de inmiddels daar in gebruik genomen nieuwbouwwoningen is besloten om hier een nieuw brengpunt te maken. Vooralsnog met bovengrondse containers. Het is de bedoeling dat er ook nog een textielcontainer bij geplaatst wordt. Deze volgt naar schatting in september. De gemeente heeft voor de plaatsing van de containers aangegeven open te staan voor suggesties van bewoners. Voorwaarden zijn dat ze niet te dicht op woningen worden geplaatst en goed bereikbaar blijven voor het Eemskwartier en de Kop van Oost.